Lappi

Ratkaisukeskeinen viitekehys

Laaja-alainen työote

Marianne Back

psykologi PsM, psykoterapeutti

Rovaniemi

mariannebacksmail@gmail.com


Ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen viitekehys

Kognitiivisen lyhytterapian työote

Marjo Mäyrä

fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykoterapeutti

Oulu

www.innostuksenhetki.fi