LYHYTPSYKOTERAPIAA?


Yhteisömme ammattilaiset tuottavat laadukkaita lyhytpsykoterapiapalveluita sekä yksityisille henkilöille että yhteistyössä yritysten, työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Tarjoamamme lyhytpsykoterapiat ovat 5-20 käynnin mittaisia, tavoitteellisia prosesseja, jotka soveltuvat lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden haasteisiin, uupumukseen ja elämänkriiseihin.

Lyhytpsykoterapian tavoitteet määritellään hoidon alussa, ja sen tavoite ei ole ratkaista asiakkaan ongelmaa, vaan auttaa asiakasta kohtaamaan vaikeita tunteita ja löytämään uudenlaisia mahdollisuuksia haastavan tilanteen äärellä. Lyhytpsykoterapia ei sovellu traumahistorian eikä vaikeiden mielenterveysongelmien hoidoksi

Yhteisömme psykoterapeutit edustavat laajaa valikoimaa erilaisia lähestymistapoja ja työskentelymuotoja, ja pidämme asiakkaan valinnanvapautta tärkeänä psykoterapiaprosessin onnistumisen elementtinä.

Jos olet saanut työterveyshuollosta tai vakuutusyhtiöltä ohjeistuksen etsiä sopiva psykoterapeutti, voit aloittaa miettimällä, toivotko psykoterapialta ensisijaisesti etä- vai lähitapaamisia. Jos haluat mennä psykoterapeutin vastaanotolle lähitapaamisiin, olemme laittaneet psykoterapeuttien lisätiedot tälle sivustolle maakunnittain etsinnän helpottamiseksi. Jos taas työskentelet mielelläsi etäyhteydellä, tai kumpikin käy, voit katsoa kaikkien paikkakuntien listoilta itsellesi sopivilta tuntuvia ammattilaisia.

Suurin osa psykoterapeuteista ottaa myös itsemaksavia asiakkaita lyhytpsykoterapioihin.