LYHYTPSYKOTERAPIAA?


Yhteisömme ammattilaiset tuottavat laadukkaita lyhytpsykoterapiapalveluita yhteistyössä yritysten, työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Tarjoamamme lyhytpsykoterapiat ovat 5-20 käynnin mittaisia, tavoitteellisia prosessesja, jotka soveltuvat lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden haasteisiin, uupumukseen ja elämänkriiseihin.

Yhteisömme psykoterapeutit edustavat laajaa valikoimaa erilaisia lähestymistapoja ja työskentelymuotoja, ja pidämme asiakkaan valinnanvapautta tärkeänä psykoterapiaprosessin onnistumisen elementtinä.

Jos olet saanut työterveyshuollosta tai vakuutusyhtiöltä ohjeistuksen etsiä sopiva psykoterapeutti, voit aloittaa miettimällä, toivotko psykoterapialta ensisijaisesti etä- vai lähitapaamisia. Jos haluat mennä psykoterapeutin vastaanotolle lähitapaamisiin, olemme laittaneet psykoterapeuttien lisätiedot tälle sivustolle maakunnittain etsinnän helpottamiseksi. Jos taas työskentelet mielelläsi etäyhteydellä, tai kumpikin käy, voit katsoa kaikkien paikkakuntien listoilta itsellesi sopivilta tuntuvia ammattilaisia.

Suurin osa psykoterapeuteista ottaa myös itsemaksavia asiakkaita lyhytpsykoterapioihin.