Psykoterapiaa ammattitaidolla

Valviran nimikesuojattujen psykoterapeuttien palveluita valtakunnallisesti

LAADUKASTA PSYKOTERAPIAA

Psykoterapia on vaikuttavaa, ihmissuhteeseen perustuvaa hoitoa. Se voi toteutua erilaisina työskentelyn viitekehyksinä, yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäpsykoterapiana, lyhytpsykoterapiana (5-20 kertaa) tai pitkäkestoisempana hoidollisena tai kuntoutuspsykoterapiana (n. 1-3 vuotta). Kaikkia psykoterapeutteja sitoo  vaitiolovelvollisuus. 

Psykoterapiatutkimuksesta tiedämme, että psykoterapeutin ja asiakkaan hyvä yhteistyösuhde on merkittävin tekijä hoidon tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi haluamme tarjota asiakkaillemme aidon valinnanvapauden ja mahdollisuuden valita itselle oikean tuntuinen psykoterapeutti. 

Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work. Routledge.
Wampold, B. E. (2015). How important are the common factors in psychotherapy? An update. World Psychiatry, 14(3), 270-277.

KUKA VOI TARJOTA PSYKOTERAPIAA?

Psykoterapiaa voi antaa Valviran nimikesuojauksen saanut psykoterapeutti. Psykoterapeutti-nimike on takuu siitä, että ammattilainen on käynyt peruskoulutuksensa lisäksi laajan psykoterapeuttikoulutuksen, tehnyt useita työnohjattuja psykoterapiahoitoja koulutuksensa aikana, oppinut kokeneemmilta ja kollegoilta, käynyt oman psykoterapian ja omaa laaja-alaisen ymmärryksen ihmisestä.

 Psykoterapeuteilla voi olla erilaisia taustakoulutuksia, jotka usein syventävät psykoterapeutin osaamista ja tuovat moninäkökulmaisuutta psykoterapiaan. Kaikki psykoterapeutit täydentävät osaamistaan kouluttautumalla säännöllisesti.

Täältä voit tarkistaa, onko ammattilainen Valviran nimikesuojaama psykoterapeutti: www.julkiterhikki.fi


Yhteisömme jäsenet haluavat tarjota asiakkaille mahdollisuuden valita psykoterapeuteiksi mikroyrittäjiä ja riippumattomia ammatinharjoittajia.

Meille on tärkeä arvovalinta maksaa 100% veroistamme Suomeen.


MITEN VALITSEN SOPIVAN PSYKOTERAPEUTIN?

Psykoterapeuttien työskentelytavat voivat olla hyvin erilaisia. Me Psykoterapianammattilaiset -yhteisössä pidämme tätä tärkeänä rikkautena juuri asiakkaidemme kannalta: koska jokainen psykoterapiaan tulija on ainutlaatuinen, on hyvä että tarjolla on laaja valikoima eri tavoin työskenteleviä ammattilaisia. Yhdelle sopii perinteisempi keskusteluhoito, toiselle luovat tai keholliset menetelmät, kolmannelle eläin- tai luontoavusteinen työskentely. 

Hyvä yhteistyösuhde on kaiken ytimessä.

Valtaosa yhteisömme psykoterapeuteista työskentelee sekä lähi- että etätapaamisilla - psykoterapian toteuttaminen ei siis ole sidoksissa maantieteelliseen alueeseen. 

Varmistathan vielä toiveesi työskentelyn toteutumisesta suoraan psykoterapeutin kanssa!


PSYKOTERAPEUTTI, LIITY YHTEISÖÖMME!

Voit liittyä mukaan, jos olet yksityinen ammatinharjoittaja ja työskentelet riippumattomana yrittäjänä joko yksin tai yhteisössä.